• Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona

Litigation area

Finance

Els diners és l'oli que mou el motor de l'empresa,
un finançament correcte és clau per a l'èxit.
Analitzem el seu Passiu, posem
de manifest els seus riscos, ho dimensionem a
la seva activitat actual, i ho estructurem de manera que
pugui adequar-se al seu creixement.

Anàlisi del Passiu Financer i no Financer
Necessitat de finançament d'Actiu Fix
Estructura del Capital Circulant
Negociació i re-negociació amb les Entitats Financeres


MORE INFORMATION

Management control

El nostre objectiu és conèixer el rendiment de les activitats o negocis, i el cost de les àrees
o dels processos, per a això és necessari donar una estructura adequada a la informació que es
produeix en l'empresa.
El resultat immediat són millores organitzatives, racionalització i fins i tot supressió de procediments o
activitats, desenvolupament de processos. Tot això al final
redunda en un major benefici. És l'eina bàsica per a la presa de decisions.

Anàlisi de les activitats de l'empresa
Implantació de sistemes de gestió de la informació
Reingeniería de processos i procediments.
Creació d'Informes de Gestió
Revisió contínua de resultats


MORE INFORMATION

Business plan

Pla d'empresa, Pla de Viabilitat, Quadern de
Finançament, Quaderns de Venda, etc. Diferents
manifestacions del Pla d'empresa, un
document que no sempre està disponible en
les empreses, però que és una de les eines
de la seva Administració.

Visió, missió i estratègia
Macro-entorn i micro-entorn
DAFO
Projeccions financeres


MORE INFORMATION

EMPRÈNJOVE

El teu business partner

Un emprenedor sap que necessita un pla de negoci, però també sap que és l'inici, i que després poden haver-hi canvis, situacions diferents al mercat,…

No es tracta de ser un emprenedor a curt termini,
es tracta de ser empresari amb un llarg recorregut.
Àmbit, amb tu d'emprenedor a empresari.


Tu proyecto, hoy una realidad
Àmbit Assessor lanza un programa de descuentos y ventajas especialmente destinado a nuevos emprendedores menores de 35 años.MORE INFORMATION
News: View more publications
Send us the topics you are interested in