• Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona

Àrea financera

Financiació

Els diners és l'oli que mou el motor de l'empresa,
un finançament correcte és clau per a l'èxit.
El nostre equip d’assessors financers analitzarà el seu Passiu, posarà de manifest els seus riscos, el dimensionarà a la seva activitat
actual, i l’estructurarà de manera que pugui adequar-se al seu creixement. Analitzem el seu Passiu, posem
de manifest els seus riscos, ho dimensionem a
la seva activitat actual, i ho estructurem de manera que pugui adequar-se al seu creixement.

Anàlisi del Passiu Financer i no Financer
Necessitat de finançament d'Actiu Fix
Estructura del Capital Circulant
Negociació i re-negociació amb les Entitats Financeres


Ampliar informació

Control gestió

El nostre objectiu és conèixer el rendiment de les activitats o negocis, i el cost de les àrees
o dels processos, per a això és necessari donar una estructura adequada a la informació que es
produeix en l'empresa.
El resultat immediat són millores organitzatives, racionalització i fins i tot supressió de procediments o
activitats, desenvolupament de processos. Tot això al final redunda en un major benefici. És l'eina bàsica per a la presa de decisions.

Anàlisi de les activitats de l'empresa
Implantació de sistemes de gestió de la informació
Reingeniería de processos i procediments.
Creació d'Informes de Gestió
Revisió contínua de resultats


Ampliar informació

Pla de negoci

Pla d'empresa, Pla de Viabilitat, Quadern de Finançament, Quaderns de Venda, etc.
Diferents manifestacions del Pla d'empresa, un document que no sempre està disponible
en les empreses, però que és una de les eines
de la seva Administració.

Visió, missió i estratègia
Macro-entorn i micro-entorn
DAFO
Projeccions financeres
Consultoria financera


Ampliar informació

EMPRÈNJOVE

El teu business partner

Un emprenedor sap que necessita un pla de negoci, però també sap que és l'inici, i que després poden haver-hi canvis, situacions diferents al mercat,…
No es tracta de ser un emprenedor a curt termini, es tracta de ser empresari amb un llarg recorregut. Àmbit, amb tu d'emprenedor a empresari.


El teu projecte, avui una realitat
ÀmbitAssessor llança un programa de descomptes i avantatges especialment destinat a nous emprenedors menors de 35 anys.Ampliar informació
Actualitat: Veure més publicacions
Envia'ns els temes que t'interessen