• Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona

Àrea de gestió

Àrea Comptable

Preparació, control i supervisió dels comptes
Tancaments anuals
Elaboració d'estats financers
Consolidació
Normes Internacionals de ComptabilitatAmpliar informació

Àrea Fiscal

Planificació Fiscal i Optimització
Administració d'equips de comunicació
Gestió Telemàtica
Fiscalitat Internacional
Fundacions, Cooperatives, Societats LaboralsAmpliar informació

Àrea Laboral

Regular de Gestió Laboral: Nòmines, TC, etc...
Comunicació i Gestió amb la XARXA, DELTA i el sistema de contractació
Optimització en la contractació
La capitalització dels beneficis d'atur
Pensions
Relacions de sindicals
Auditories laboralsAmpliar informació
Actualitat: Veure més publicacions
Envia'ns els temes que t'interessen