• Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona

1. RESPONSABLE DE LES DADES

Responsable

AMBIT ASSESSOR SL
Datos de contacto:
Dirección: Carrer Mallorca, número 11-13. Olesa de Montserrat.
Teléfono: +34 933 233 100
Email: ambit@mgiambit.com

2. FINALITAT, CONSERVACIÓ, LEGITIMACIÓ, DESTINATARIS.

Enviament d'informació a través del correu electrònic de contacte

Finalitat

Perquè utilitzem les dades que se'ns han facilitat?

A través del correu electrònic ambit@mgiambit.com rrecollim la dada personal corresponent al correu electrònic remitent i s'utilitzarà exclusivament per atendre la consulta que s'hagi sol·licitat.


En cas que, a través del correu electrònic de contacte s'enviïn currículums vitae, aquests seran utilitzats exclusivament per a, en el supòsit que tinguem vacants de treball, estudiar el perfil del candidat i, si escau, contactar-lo per concertar una entrevista de treball. Si no hi ha vacants en el moment en s'enviï el currículum, aquest serà destruït.

Conservació

Durant quant temps conservem les seves dades?

Les dades recollides a través del correu electrònic de contacte, seran eliminades després d'atendre la consulta plantejada, llevat que s'hagi iniciat una relació comercial, cas en què la dada personal recollida es mantindrà mentre la relació comercial es mantingui vigent i finalitzada aquesta, pel temps necessari per respondre davant de possibles responsabilitats legals.


Els currículums vitae que es rebin a través de l'e-mail de contacte, o altres vies, seran destruïts després de valorar la candidatura corresponent.

Legitimació

En base a què tractem les seves dades?

Interès legítim consistent en no deixar desateses les consultes plantejades pels que remetin consultes a través del correu electrònic, així com per disposar d'un canal, en el qual puguin remetre Curriculums Vitae de possibles candidats a llocs de treball vacants.

Destinataris

A qui comuniquem les seves dades?

Proveïdors de serveis, com ara servidor web, servidor de correu electrònic i programes d'enviament de correus electrònics en el núvol.


Subscripció al butlletí d'informació

Finalitat

Perquè utilitzem les dades que se'ns han facilitat?

Enviament recurrent d'informació del sector legal, tributari i sobre els nostres propis serveis.

Conservació

Durant quant temps conservem les seves dades?

Seran tractats mentre no cancel·li la seva subscripció al butlletí professional o bé, mentre es mantingui vigent per part d’AMBIT ASSESSOR el servei d'enviament del butlletí professional.

Legitimació

En base a què tractem les seves dades?

Consentimient

Destinataris

A qui comuniquem les seves dades?

Proveïdors de serveis de societat de la informació, com ara proveïdor de servei de correu electrònic i programes d'enviament de correus electrònics en el núvol.


Serveis per a EMPRESES: gestió, financera, jurídica, gestió laboral avançada, gestió d'impagaments i àrea internacional

Finalitat

Perquè utilitzem les dades que se'ns han facilitat?

Per a prestar-li el servei requerit a través del nostre formulari web.


Per poder prestar-li els serveis contractats en l'àmbit de gestió financera, jurídica, gestió laboral avançada, gestió d'impagaments i àrea internacional.


Per enviar-li comunicacions comercials sobre actualitat jurídica en material laboral, seguretat social i sobre els nostres propis serveis.

Conservació

Durant quant temps conservem les seves dades?

Atesa la consulta i després de confirmar que no s'ha contractat el servei, les dades s'eliminaran abans que hagin transcorregut 24 mesos.


Les dades es conservaran mentre es mantingui vigent el servei contractat i finalitzat aquest, pel temps necessari per respondre davant de possibles responsabilitats legals, derivades del propi servei o d'obligacions davant les administracions.


Les dades tractades amb aquesta finalitat seran conservades mentre no indiqui la seva voluntat de deixar de rebre les nostres comunicacions comercials

Legitimació

En base a què tractem les seves dades?

Mesures precontractuals


Execució d'un contracte


Interès legítim: en base a la teva condició de client, és interès de la nostra entitat enviar-te informació actualitzada sobre els nostres serveis.

Destinataris

A qui comuniquem les seves dades?

Proveïdors de serveis, com ara servidor web, servidor de correu electrònic.


Proveïdors de serveis de sistemes d'informació, com ara, serveis d'emmagatzematge, gestió i programes informàtics al núvol.

En funció del servei contractat i en compliment si és el cas de la normativa o en virtut de la relació contractual que mantingui amb nosaltres les dades facilitades es comunicaran als següents organismes:

Agència Tributària competent
Entitats bancàries per al cobrament dels serveis contractats.


Proveïdors de serveis d'enviament de correu electrònic i servidors de correu electrònic.


Fiscal

Finalitat

Perquè utilitzem les dades que se'ns han facilitat?

Per atendre les consultes plantejades a través del nostre formulari web i enviar-li una proposta de serveis de l'àmbit fiscal.


Per poder prestar-li els serveis contractats en l'àmbit fiscal a persones físiques i jurídiques. Les dades es tractaran per prestar-te principalment els següents serveis que s'indiquen de manera enunciativa i no limitativa:

.: Confecció i presentació de declaracions de persones físiques i jurídiques (Impost sobre la Renda de les persones físiques, Impost sobre les societats, IVA, impost sobre el patrimoni, impost sobre successions i donacions).

.: Portar procediments d'Inspecció o comprovació tributària.


Para enviarle comunicaciones comerciales sobre actualidad jurídica en material fiscal, derecho tributario y sobre nuestros propios servicios.

Conservació

Durant quant temps conservem les seves dades?

Atesa la consulta i després de confirmar que no s'ha contractat el servei, les dades s'eliminaran abans que hagin transcorregut 24 mesos.


Les dades es conservaran mentre es mantingui vigent el servei contractat i finalitzat aquest, pel temps necessari per respondre davant de possibles responsabilitats legals, derivades del propi servei o d'obligacions davant l'Agència tributària o Seguretat Social.


Les dades tractades amb aquesta finalitat seran conservades mentre no indiqui la seva voluntat de deixar de rebre les nostres comunicacions comercials.

Legitimació

En base a què tractem les seves dades?

Mesures precontractuals


Execució d'un contracte


Interès legítim: en base a la seva condició de client, és interès de la nostra entitat enviar-te informació actualitzada sobre els nostres serveis.

Destinataris

A qui comuniquem les seves dades?

Proveïdors de serveis, com ara servidor web, servidor de correu electrònic.


Proveïdors de serveis de sistemes d'informació, com ara, serveis d'emmagatzematge, gestió i programes informàtics al núvol.

En funció del servei contractat i en compliment si és el cas de la normativa o en virtut de la relació contractual que mantingui amb nosaltres les dades facilitades es comunicaran als següents organismes:

Agència Tributària competent
Entitats bancàries per al cobrament dels serveis contractats.


Proveïdors de serveis d'enviament de correu electrònic i servidors de correu electrònic.

Serveis legals en general per persones físiques

Finalitat

Perquè utilitzem les dades que se'ns han facilitat?

Per atendre les consultes plantejades a través del nostre formulari web i enviar-li una proposta de serveis relativa a un servei legal.


Per poder prestar-li els serveis contractats que serien principalment la contractació de serveis legals de tota mena a favor de persones físiques i jurídiques.


Per enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres serveis.

Conservació

Durant quant temps conservem les seves dades?

Atesa la consulta i després de confirmar que no s'ha contractat el servei, les dades s'eliminaran abans que hagin transcorregut 24 mesos.


Les dades es conservaran mentre es mantingui vigent el servei contractat i finalitzat aquest, pel temps necessari per respondre davant de possibles responsabilitats legals, derivades del propi servei o obligacions pròpies davant l'Agència tributària.


Les dades tractades amb aquesta finalitat seran conservades mentre no indiqui la seva voluntat de deixar de rebre les nostres comunicacions comercials.

Legitimació

En base a què tractem les seves dades?

Mesures precontractuals


Execució d'un contracte


Interès legítim: en base a la seva condició de client, és interès de la nostra entitat enviar-te informació actualitzada sobre els nostres serveis.

Destinataris

A qui comuniquem les seves dades?

Proveïdors de serveis, com ara servidor web, servidor de correu electrònic.


Proveïdors de serveis de sistemes d'informació, com ara, serveis d'emmagatzematge, gestió i programes informàtics al núvol.

En funció del servei contractat i en compliment si és el cas de la normativa o en virtut de la relació contractual que mantingui amb nosaltres les dades facilitades es comunicaran als següents organismes:

Registres de la propietat, civils i mercantils, registres d'últimes voluntats.
Jutjats i tribunals.
Administració Tributària competent.
Procuradors.
Organismes oficials per al registre de patents i marques.
Empreses per al registre de noms de domini.
Notaries i altres professionals del sector jurídic quan així sigui necessari per prestar-li el servei contractat.


Proveïdors de serveis d'enviament de correu electrònic i servidors de correu electrònic.

Serveis legals en general per persones físiques

Finalitat

Perquè utilitzem les dades que se'ns han facilitat?

Per atendre les consultes plantejades a través del nostre formulari web i enviar una proposta de serveis de l'àmbit laboral.


Per poder prestar-li els serveis contractats en l'àmbit laboral a persones físiques. Les dades es tractaran per prestar principalment els següents serveis que s'indiquen a manera enunciativa i no limitativa:

- Gestió, tramitació i assessorament de Pensions i Prestacions de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat temporal, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat, maternitat, paternitat.
- Acomiadaments
- Accidents de trànsito
- Gestió i assessorament sobre tràmits relatius als diferents règims i sistemes especials de seguretat social, com ara autònoms, empleats de la llar, entre d'altres.


Per enviar-li comunicacions comercials sobre actualitat jurídica en material laboral, seguretat social i sobre els nostres propis serveis.

Conservació

Durant quant temps conservem les seves dades?

Atesa la consulta i després de confirmar que no s'ha contractat el servei, les dades s'eliminaran abans que hagin transcorregut 24 mesos.


Les dades es conservaran mentre es mantingui vigent el servei contractat i finalitzat aquest, pel temps necessari per respondre davant de possibles responsabilitats legals, derivades del propi servei o d'obligacions davant l'Agència tributària o Seguretat Social.


Les dades tractades amb aquesta finalitat seran conservades mentre no indiqui la seva voluntat de deixar de rebre les nostres comunicacions comercials.

Legitimació

En base a què tractem les seves dades?

Mesures precontractuals


Execució d'un contracte


Interès legítim en base a la seva condició de client, és interès de la nostra entitat enviar-te informació actualitzada sobre els nostres serveis.

Destinataris

A qui comuniquem les seves dades?

Proveïdors de serveis, com ara servidor web, servidor de correu electrònic.


Proveïdors de serveis de sistemes d'informació, com ara, serveis d'emmagatzematge, gestió i programes informàtics al núvol.

En funció del servei contractat i en compliment si és el cas de la normativa o en virtut de la relació contractual que mantingui amb nosaltres les dades facilitades es comunicaran als següents organismes:

Tresoreria General de la Seguretat Social
Agència Tributària competent
Institut Nacional de la Seguretat Social
Servei Públic d'ocupació estatal
Departament d'Empresa i Ocupació i delegacions de totes les comunitats autònomes, províncies, etc...
Jutjats i tribunals
Fons de Garantia Salarial
Servei de Mediació Arbitratge i Conciliació
Mútues i asseguradores
Altres professionals del sector jurídic quan així sigui necessari per prestar-li el servei contractat


Proveïdors de serveis d'enviament de correu electrònic i servidors de correu electrònic.


3. EXERCICI DE DRETS

L'informem que com a titular de les dades de caràcter personal que ens ha facilitat, té dret a:

- Accedir a les seves dades personals, per saber quines dades tenim.
- Rectificar les seves dades personals, per quan siguin inexactes o errònies.
- Suprimir les seves dades personals.
- Dret a limitar el tractament de les seves dades quan concorrin els supòsits regulats en la normativa sobre protecció de dades.
- Dret a la portabilitat de les seves dades, quan concorrin els supòsits regulats en la normativa sobre protecció de dades.
- A revocar el consentiment que hagués atorgat, si s'escau.
- A presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L'exercici dels drets pot exercir-lo mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a ambit@mgiambit.com. En l'assumpte pot indicar 'Exercici de dret' i en el text de l'e-mail, especificar quin dret vol exercir. Nosaltres contactarem amb vostè com més aviat millor responent al seu e-mail per facilitar-li el formulari necessari per exercir el dret en qüestió.


4. Legal MGI Worldwide

Disclaimer

MGI Worldwide is a network of independent audit, tax, accounting and consulting firms. MGI Worldwide does not provide any services and its member firms are not an international partnership. Each member firm is a separate entity and neither MGI Worldwide nor any member firm accepts responsibility for the activities, work, opinions or services of any other member firm. For more information visit www.mgiworld.com/legal.