• Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona

Àrea gestió laboral

Agilitat, Eficàcia i Seguretat;
els principis bàsics per a una llarga relació

L'àrea de Recursos d'Humans de tota empresa és, per definició,
un dels departaments més difícils i delicats de gestionar.

En aquest sentit, és imprescindible que la Gestió Laboral es regeixi per principis
d' Agilitat, Eficàcia i Seguretat.

Assegurar-se que les nòmines es reben puntualment i amb les quantitats exactes, que l'empresa estigui al dia de les seves obligacions enfront de la Seguretat Social, o que aquesta gaudi de tots beneficis que li ofereix la llei, no només repercuteix en el marge econòmic de l'empresa,
sinó també en què aquesta gaudi d'un bon clima laboral.

En el nostre Departament d’assessoria laboral treballem per guanyar-nos la confiança dels nostres clients i aconseguir, així, que les empreses se centrin en allò que els proporciona valor afegit, oblidant-se del dia a dia derivat de la seva gestió en tot l'àmbit laboral.

Seguretat
Social de l’empresa

Inscripció d'empreses a la Seguretat Social i comptes de cotització.

Afiliació, altes, baixes i variacions de dades treballadors a la Seguretat Social.

Tramitació mensual de butlletins (TC1 i TC2).

Tramitació al sistema xarxa de parts de baixa mèdica, confirmació i alta; i notificació d'accidents de treball..

Contractes

Preparació i redacció de contractes segons les característiques del lloc de treball, les necessitats de l'empresa, la tipologia de contractes i les possibles bonificacions.

Modificacions de contractes de treball (transformacions en indefinits, prorrogues, etc...)

Nòmines

Confecció mensual de fulles salarials tenint en compte els variables, complements, incentius, plusos.

Liquidació d'endarreriments per revisió de Convenis.

Càlcul de retencions segons retribució i normativa fiscal.

Preparació d'acomiadaments i liquidacions.

Mantingui's informat

Segueixi el nostre blog relacionat i informi's de totes les novetats.


BLOG ÀREA COMPTABLE

A aquests efectes posem al seu abast un equip d'assessors laborals compromesos i experts en aquesta matèria a través del nostre servei de gestoria laboral.

Així mateix gaudim dels més moderns sistemes informàtics que ens permeten oferir-los
una gestió àgil, personalitzada i de proximitat, com és el nostre nou portal de gestió laboral


Meritxell Arnal Domingo
Directora de l'àrea Fiscal-Contable d'Àmbit Assessor

Objectius:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD


Responsable

AMBIT ASSESSOR SL


Finalidad

Enviar información y presupuesto sobre los servicios solicitados.
Envío de información comercial sobre nuestros servicios


Legitimación

Medidas precontractuales, consentimiento e interés legítimo.


Destinatarios

Proveedores de Servicios de Sociedad de la información, y organismos y/o administraciones públicas.


Derechos

Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación.


Mas información

Consulta la Política de Privacidad

Àmbit Assessor S.L. utiliza cookies propias y de terceros. Estas cookies serán utilizadas con la finalidad de gestionar el portal, recabar información sobre la utilización del mismo y mejorar nuestros servicios. Puedes obtener información detallada sobre cómo Àmbit Assessor S.L. utiliza las cookies, o conocer cómo deshabilitarlas en Más información.