• Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona

Mercantil

Ambit Jurídic i Econòmic som un despatx que ofereix assessorament jurídic especialitzat en tots aquells assumptes relacionats amb les transaccions empresarials i mercantils:
1

Acompanyem als clients en la planificació i disseny de la constitució de tota mena de societats mercantils, amb assessorament des de la seva creació fins a la seva liquidació (modificacions estatutàries, augments de capital, reduccions de capital, canvis dels òrgans d'administració, atorgament de poders, etc).

2

Intervenim en la redacció d'estatuts, acords especials d'accionistes i pactes de socis.

3

Prestem assistència i assessorament als òrgans d'administració en el seu quefer diari (actuació com a secretari de consell d'Administració).

4

Actuem en reorganitzacions i reestructuracions de societats; adquisicions, fusions i alienacions.

5

Preparem concursos de creditors i compres d'unitats productives.

6

Oferim assessorament en tot tipus de contractes mercantils (franquícia, distribució, agència, arrendaments, reconeixements de deute, préstecs, comptes en participació, etc.).

Igualment oferim assessorament especialitzat en l'àmbit privat, i comercial, així com en dret processal: contractació civil i comercial, immobiliària, reclamacions de quantitat, arrendaments, processos civils, mercantils.

Mantingui's informat

Segueixi el nostre blog relacionat i informi's de totes les novetats.


BLOG ÀREA MERCANTIL

Andreu Pujol i Camps
Director de l'àrea Fiscal-Contable d'Àmbit Assessor

Objectius:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD


Responsable

AMBIT ASSESSOR SL


Finalidad

Enviar información y presupuesto sobre los servicios solicitados.
Envío de información comercial sobre nuestros servicios


Legitimación

Medidas precontractuales, consentimiento e interés legítimo.


Destinatarios

Proveedores de Servicios de Sociedad de la información, y organismos y/o administraciones públicas.


Derechos

Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación.


Mas información

Consulta la Política de Privacidad