Notícies i articles

Laboral, 17/05/23

Subvenció Programa “Crea feina + Barcelona 2023”.


Objectiu:

 Afavorir la contractació de persones en situació d’atur empadronades a la ciutat de Barcelona i incloses en algun dels col·lectius identificats com d’especials dificultats per accedir a una feina.

 

Beneficiaris:

 Empreses individuals o en forma societària, i les entitats que comptin , com a mínim, amb un centre de treball a Barcelona o en algun dels 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que vinguin desenvolupant la seva activitat des d’un mínim de sis mesos abans de la data de la primera contractació subvencionable . Han d´ampliar les seves plantilles amb incorporació de persones en situació d’atur i residents a la ciutat de Barcelona incloses en algun dels següents col·lectius:

 • Persones joves (menors de 30 anys)
 • Dones
 • Persones majors de 45 anys
 • Persones en situació d’atur de llarga durada
 • Persones de col·lectius en risc d’exclusió social

 

Quantia de la subvenció:

 La quantia màxima de la subvenció per a cada contracte de treball variarà segons col·lectiu i jornada laboral, tot contemplant ajuts de 2.000 euros a 8.000 euros segons la següent distribució:

 • Persones joves (menors de 30 anys), dones i persones majors de 45 anys: 5.000 € per contracte (a temps complet).
 • Persones en situació d’atur de llarga durada: 6.000 € per contracte (a temps complet).
 • Persones de col·lectius de risc d’exclusió social: Contractes a jornada completa: 8.000 € per contracte / Contractes de jornada parcial 75% a 99%: 6.000 € per contracte / Contractes de jornada parcial 50% a 74%: 4.000 € per contracte / Contractes de jornada parcial 20% a 49%: 2.000 € per contracte.

 

Per tenir dret a l’import corresponent caldrà poder acreditar la continuïtat de la relació laboral durant un mínim de 6 mesos (180 dies de cotització).

 

Algunes característiques a tenir en compte:

-Incrementar, amb el contracte o contractes de treball per als quals es sol·licita la subvenció, el nombre de persones ocupades en comparació a la mitjana dels 12 mesos previs a la primera contractació subvencionable, tret dels llocs que hagin quedat vacants per dimissió de la persona treballadora, la seva discapacitat, jubilació per edat, reducció voluntària dels temps de treball o per acomiadament disciplinari procedent, situacions que han de ser degudament acreditades per requeriment de l’Ajuntament mitjançant els documents empresarials adequats.

-El màxim de contractacions a subvencionar a una mateixa empresa en el marc d’aquest Programa serà de 10 i no podrà superar el nombre de persones treballadores existents en la data anterior al primer contracte acollit a la subvenció.

-Subscriure i formalitzar un contracte laboral, a partir de l’1 de gener de 2023, d’una modalitat vigent que haurà de ser:

 • Contracte indefinit i a temps complet en el cas de contractació de persones joves (menors de 30 anys), dones i persones majors de 45 anys.
 • Contracte indefinit o que contempli una relació laboral de durada mínima no inferior a 6 mesos, i a temps complet, en el cas de contractacions amb persones en situació d’atur de llarga durada.
 • Contracte indefinit o que contempli una relació laboral de durada mínima no inferior a 6 mesos, a temps complet o parcial, en el cas de contractació de persones que tinguin acreditada la seva pertinença a un dels col·lectius identificats com de risc d’exclusió social.

 

Procediment de concessio:

Ordre cronològic de presentació de les sol·licituds i fins a l’esgotament del pressupost.

 

Termini sol.licitud: fins el dia 3 de novembre de 2023 (inclòs).

 

Si necessiten la nostra ajuda per obtenir més informació o si tenen qualsevol dubte al respecte, si us plau, poden contactar amb nosaltres a través del nostre correu electrònic o bé a les nostres oficines.

Salutacions cordials,


Barcelona
Rbla Catalunya, 98 5º 2ª
08008. Barcelona

Olesa de Montserrat
Mallorca, 11-13
08640. Olesa de Montserrat

T +34 933 233 100
ambit@ambitassessor.com

By Cienpies
assessoria jurídica financera logo2

MGI Worldwide is a network of independent audit, tax, accounting and consulting firms. MGI Worldwide does not provide any services and its member firms are not an international partnership. Each member firm is a separate entity and neither MGI Worldwide nor any member firm accepts responsibility for the activities, work, opinions or services of any other member firm. For more information visit www.mgiworld.com/legal.


Youtube Ambit  Linkedin Ambit  Twitter Ambit