• Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona
  • Àmbit Assessor, Asesores Jurídico-Financieros Barcelona

Contenciós
Mercantil-Concursal

A Àmbit Assessor procurem donar una resposta tècnica i eficaç en assumptes en els quals es requereix una intervenció davant els Tribunals de Justícia.

Proporcionem un servei d'assessoria jurídica prestat per un equip de professionals amb una àmplia experiència en dret processal, mercantil, concursal i civil. Amb l'objectiu d'oferir la millor defensa en tot tipus de procediments, recursos o litigis que aquests puguin mantenir.

No ens limitem a una actuació reactiva sinó que creem en l'assessorament preventiu, per a evitar o millorar la situació pre-processal del client, com també treballem per a l'obtenció de solucions negociades al conflicte, transacció judicial o extrajudicial, mediació o arbitratge.

Reclamacions de quantitat

Insolvències

Judicis societaris

Impugnació d'acords i contractes

Responsabilitat d'administradors

Responsabilitat civil

Procediment concursal

Mantingui's informat

Segueixi el nostre blog relacionat i informi's de totes les novetats.


BLOG ÀREA CONTENCIOSA

Andreu Pujol i Camps
Director de l'àrea Fiscal-Contable d'Àmbit Assessor

Objectius:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD


Responsable

AMBIT ASSESSOR SL


Finalidad

Enviar información y presupuesto sobre los servicios solicitados.
Envío de información comercial sobre nuestros servicios


Legitimación

Medidas precontractuales, consentimiento e interés legítimo.


Destinatarios

Proveedores de Servicios de Sociedad de la información, y organismos y/o administraciones públicas.


Derechos

Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación.


Mas información

Consulta la Política de Privacidad